Privacyverklaring

Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met
mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze
wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik je
uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe.
Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Studio Cremers, de manier van communicatie
maakt daarbij niet uit.
Studio Cremers, gevestigd aan de Willem-Alexanderstraat 24 te Veldhoven, is verantwoordelijke voor
de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of
opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar marion@studiocremers.nl.
Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige
van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere
persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter
niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd
bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming
van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via marion@studiocremers.nl en dan verwijder ik deze
informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd
gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.
Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen,
een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je
op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we
het over hebben gehad.
Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
– Naam
– E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende
gegevens van je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.
3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij mij producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat
je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens zoals: ceremoniemeester, trouwdatum &
plaats, gewicht baby, lengte baby, geboortetijd en geboortedatum.
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet
doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van
je op:
– N.A.W. gegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.
5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring
of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan
gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:
– Naam
– Emailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.
6. Om je op de hoogte te houden van mijn aankomende workshops.
Als je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van updates over aankomende workshops, dan sla ik de
volgende gegevens op:
– Naam
– E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.
7. Om besteld drukwerk naar je op te sturen.
Als je bij mij drukwerk hebt besteld, dan moet ik dit natuurlijk naar jou toesturen. Om het drukwerk naar je
te kunnen opsturen sla ik de volgende gegevens op:
– Naam
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
Studio Cremers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.
Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.
Daarnaast gebruik ik analytische cookies om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en
aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van
tracking cookies zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en social media bedrijven.
Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek
aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
– Mijn nieuwsbrieven versturen
– Mijn post versturen
– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
– Leveranciers van drukwerk
– Mijn webhosting verzorgen
Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om
de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan
de AVG wetgeving.
Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb
ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing
Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.
Doorgifte aan derden
In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Studio Cremers, behalve
met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te
geven op grond van een wettelijke plicht.
De beveiliging van jouw gegevens
Studio Cremers heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan
medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het
recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.
E-mail:
Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij
deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot
die tijd aanwezig in mij facturatiesysteem.
Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.
Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Studio Cremers. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen
naar marion@studiocremers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je
deze ook mee te sturen.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Studio Cremers wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de
meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen
24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar
marion@studiocremers.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.
Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Studio Cremers verwerkt
ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Studio Cremers accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van
derden.
Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Studio Cremers om
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf.
Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder
geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn
privacy beleid.
Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Studio Cremers ga je akkoord met deze
wijzigingen.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail,
marion@studiocremers.nl of per post:
Studio Cremers
T.a.v.: Marion Cremers
Willem-Alexanderstraat 24
5502 VC Veldhoven
Studio Cremers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65157893.